Aş vrea să fac cu tine ceea ce face primăvara cu cireşii…


healts water

Dacă știu că eşti foarte bun în muzică, pot prezice aproape cu exactitate că poţi fi bun sau rău în alte lucruri.
Howard Gardner

Profesorul de ştiinţe cognitive şi educaţie Howard Earl Gardner de la Harvard (în prezent Senior Director la Project Zero – Harvard) a identificat şapte inteligenţe distincte. Această teorie a apărut în 1983 ca urmare a cercetării cognitive educaţioanle şi „documentează felul în care elevii/ studenţii/ cursanţii posedă diferite tipuri de inteligenţe datorită cărora au capacitatea de a învăţa, de a-şi aminti, de a executa şi de a înţelege cursurile în moduri diferite”.  Conform acestei teorii, „toţi suntem în măsură să cunoaştem lumea prin limbaj, analiză logico-matematică, reprezentare spaţială, gândire muzicală, utilizarea organismului pentru a rezolva probleme sau a face diverse lucruri, de a înţelege alte persoane dar şi capacitatea de a ne înţelege pe noi înşine. Funcţie de dezvoltarea acestor capacităţi, persoanele diferă ca inteligenţă. Unele persoane posedă inteligenţe combinate motiv pentru care reuşesc să efectueze sarcini diferite, să rezolve diverse probleme şi să înregistreze progrese în variate domenii.”

Datorită diferențelor de inteligenţe dintre elevi/ studenţi/ cursanţi, se recomandă evaluarea prealabilă a acestora printr-o varietate de mijloace în scopul de a descoperi inteligenţa corespunzătoare fiecăruia şi a purcede la predarea cursurilor funcţie de metoda adecvată. Numai aşa vom stimula performanţa. Sistemul actual de învâţământ practică o măsură universală pentru toţi elevii, ceea ce este complet eronat iar rezultatele se observă facil.

Inteligenţele multiple şi modurile de învăţare adecvate fiecăreia conform teoriei lui Gardner:

1. Vizual-spaţială

 • Caracteristici: cred în termeni de spațiu fizic, sunt foarte conştienţi de mediul lor, pot vedea cu ochii minţii şi percep spaţiul tactil. Abilitatea vizual-spaţială este unul dintre cei trei factori importanţi în ierarhia inteligenţei. Orbii au, de regulă, dezvoltată capacitatea vizual-spaţială.
 • Pasiuni: să deseneze, să facă puzzle-uri, să citească hărţi, să viseze cu ochii deschişi, să investigheze. În şcoală le-a plăcut geometria. Pot vizualiza în cap imagini complexe, observă culorile şi formele, iubeşte fotografia, îşi amintesc locurile pline de viaţă şi vesele, buni artişti de compoziţie, le plac cărţile cu desene şi picturi.
 • Modalitate de predare: vizualizare desene şi imagini, dezvoltarea imaginaţiei, creativitate, construcţie.
 • Instrumente utilizate: modele, machete, grafice, diagrame, fotografii, desene, modelare 3-D, video, videoconferințe, televizor, multimedia, texte cu imagini.
 • Cariere posibile: artist, arhitect, graphic designer, inginer, fashion designer, decorator interioare, fotograf, marinar, astronom, aviator.

2. Corporal kinestezică

 • Caracteristici: folosesc corpul în mod eficient, dexteritate, mobilitate, sincronizare, reflexe foarte bune. Aceste persoane au un acut simț de conștientizare a corpului încă din fragedă copilărie (2-5 ani), a timing-ului şi posedă o mare abilitate de manipulare a obiectelor, fie ele mici sau de mari. Verbul prin care învaţă este „a face”. Preferă să atingă decât să privească, le plac plimbările în aer liber, lucrează în special cu mâinile, nu pot sta aşezaţi pentru un timp mai lung, sunt mereu activi, au o energie fizică excepţională.
 • Pasiuni: le place mișcarea, comunicarea prin body language, dansul, sculptura, utilizarea instrumentelor de orice tip.
 • Modalitate de predare: prin activitate fizică, implicare în învățare, predare în aer liber sau prin jocuri de rol.
 • Instrumente utilizate: echipamente şi obiecte reale, body language, atingere şi dialog.
 • Cariere posibile: sportiv, atlet, dansator, mecanic, actor, formator, profesor de educaţie fizică, sculptor, tâmplar, grădinar, terapist fiziologie, fermier, constructor, poliţist de circulaţie, pompier, paramedic, chirurg, ceasornicar, militar, şofer. Dacă profesia poate fi simulată şi virtual, nu se vor omorî cu învăţatul fizic şi real, nefiind interesate să dobândească o inteligenţă specială.

3. Muzicală

 • Caracteristici: manifestă sensibilitate ridicată la ritmuri, tonuri și sunete. Învăţa foarte uşor să cânte la diverse intrumente muzicale şi memorează rapid noi melodii. Simt ritmul, pasul şi sunetele. Pot sesiza imediat discordanţa dintre sunete şi ritmuri. Recunosc uşor sunetele instrumentelor din fundal. Deseori compun muzică, fredonează cu voce tare ori în gând o melodie. Talentate la muzică şi compoziţie. Pot sesiza cu uşurinţă notă lipsă din piesa ascultată. Studiază mult mai bine cu muzica în fundal. Îşi amintesc mereu diverse cântece sau ritmuri. Sunt atrase în mod excesiv de muzică.
 • Pasiuni: iubesc muzica, sensibile la sunetele din mediul înconjurător.
 • Modalitate de predare: în versuri, vorbind ritmic sau energic, predare pe fond muzical.
 • Instrumente utilizate: instrumente muzicale, muzică, radio, stereo, CD-ROM, multimedia.
 • Cariere posibile: muzician, compozitor, cântăreţ, profesor de teatru muzical, director casă de discuri, director de cor, dirijor, producător de muzică.

4. Interpersonală

 • Caracteristici: capacitate de înțelegere, interacţiune mărită cu ceilalţi, colaborativi, persoane care dau rezultate foarte bune ca parte a unui grup. Empatizează foarte mult, sunt extrovertite, încântate de evenimentele sociale, adoră grupurile şi mulţimile, îi învaţă pe alţii cu plăcere şi au mulţi prieteni. Oferă consiliere celor care le cer ajutorul, sunt fericite atunci când întâlnesc persoane noi, sensibile la nevoile altora. Utilizează eficient căi de comunicare verbală şi non-verbală, ascultă activ.
 • Pasiuni: să aibă mulți prieteni, să socializeze, să empatizeze cu ceilalții, să se înscrie în diverse grupuri, asociaţii etc.
 • Modalitate de predare: activităţi de grup, seminarii, dialoguri, socializare, interviuri.
 • Instrumente utilizate: telefonul, conferințele audio, timp și atenție din partea instructorulu/ profesorului, video conferințe, scriere, conferințe pe calculator, e-mail-uri.
 • Cariere posibile: diplomat, lider, manager, politician, preot, călugăr, recepţionist, agent vânzări, consilier, funcţionar în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, antrenor, trainer, sociolog, psiholog, mediator, jurist, profesor, carieră în domeniul turismului. Pot fi performanţi atât ca lideri cât şi ca subalterni, sunt persuasivi. Au abilităţi în afaceri, mai ales în cele în care comunicarea este importantă.

5. Intrapersonală

 • Caracteristici: înțelegerea obiectivă a propriilor interese, scopuri bine definite, au o ridicată stimă de sine, îşi apreciază corect punctele forte şi slăbiciunile care-l face unic, îşi pot prezice propriile emoţii şi reacţii. Sunt timide, introvertite, preferă să lucreze singure, au înțelepciune, intuiție și motivație dar şi o voință puternică, încredere în propria persoană și în propriile opinii. Filosofează mult, perfecţioniste, deseori iau în calcul să-şi deschidă propria afacere, intuitive, le place să citească ultimele ştiri, independente, îşi petrec timpul reflectând şi gândind la variate aspecte personale, le place să înveţe cât mai multe lucruri despre ele însele.
 • Pasiuni: să se plimbe singure, să mediteze, să reflecteze, să muncească singure, să-şi urmărească scopurile.
 • Modalitate de predare: prin studiu independent și introspecție, predare în mijlocul naturii, explorând lucruri noi, învăţând despre plante şi evenimente naturale.
 • Instrumente de lucru: cărți, materiale de creaţie, jurnale, intimitate și timp.
 • Cariere posibile: psiholog, profesor de psihologie, terapist, consilier, antreprenor, scriitor, cercetător în domeniul ştiinţelor socio-umane, filosof, lider religios, teolog, lucrător social, guru, manager organizaţie, trainer motivaţional, cercetător în ştiinţe cognitive şi boli psihice. Aceste persoane sunt cele mai independente dintre elevi/studenţi/cursanţi.

6. Verbal – Lingvistică

 • Caracteristici: utilizează eficient cuvintele, au extrem de dezvoltate aptitudinile auditive si de multe ori gândesc şi reţin o multitudine de cuvinte. Sunt foarte bune la citit, intonat şi scris, pot reţine uşor date, nume, neologisme, cuvinte lungi ori complexe. De asemenea, pot scrie, asculta şi înţelege simultan. Excelează în concepte şi teorii abstracte. Observă imediat greşelile gramaticale, vorbesc mereu despre cărţile citite, se bucură de colecţia lor de cărţi, îşi amintesc uşor citatele altora, le plac rimele şi au abilitatea de a învăţa uşor limbi străine. Este cea mai încărcată inteligenţă.
 • Pasiuni: cititul, jocurile de cuvinte, compun poezii, scriu poveşti.
 • Modalitate de predare: încurajarea acestora de a spune şi a vedea în cuvinte, citire sau lectură în grup.
 • Instrumente de lucru: calculatoare, jocuri, multimedia, cărţi de citit, casetofoane, vizionare de cuvinte, dialoguri, dezbateri pe diverse tematici.
 • Cariere posibile: scriitor, editor, public speaker, politician, preot, profesor, jurnalist, om de televiziune, actor.

7. Logico – Matematică

 • Caracteristici: raționament, logică, calcul şi gândire critică. Gândesc conceptual, abstract și sunt capabile să vadă şi să exploreze modele și relații. Persoanele care posedă o astfel de inteligenţă dau sens lucrurilor numai dacă pot aplica raţionamentul logic, dacă pot stabili şi verifica faptele prin date concrete ori dacă pot schimba concepte şi instituţii conform noilor descoperiri ale ştiinţei. Raţionamentul lor se bazează pe principii de tip  „cauză-efect”, „bine – rău”, „adevăr-minciună”. Foarte buni strategi şi gameri, au mintea ca un computer, le plac experienţele ştiinţifice, organizează totul pe categorii, deseori este uimit de funcţionalitatea anumitor lucruri. Aceasta inteligenţă este în strânsă legătura cu inteligenţa fluidă şi cea generală.
 • Pasiuni: le place să experimenteze, rezolva puzzle-uri, pune întrebări cosmice, interesaţi de filosofie, de lucruri abstracte, adoră să rezolve probleme şi să lucreze cu numere.
 • Modalitate de predare: prin jocuri logice, investigații, mistere. Au nevoie să învețe și să formeze concepte înainte de a trece la analizarea detaliilor.
 • Cariere posibile: om de ştiinţă, matematician, avocat, judecător, procuror, doctor, contabil, economist, broker, programator IT, cercetător, inginer chimist, arhitect, inginer electronist.

Funcţie de inteligenţa specifică participanţior la cursuri, profesorul sau instructorul poate alege modalitatea adecvată de predare specifică fiecărui elev/student/ cursant.

În anul 1983, Garner a publicat pentru prima oară cartea „Ramele Minţii: Teoria inteligenţelor multiple.  Cele şapte criterii ale comportamentului uman au fost considerate inteligenţe şi conform acestora explică de ce anumite persoane devin excepţionale: pentru că au aplicat metodele de învaţare conform inteligenţei lor (din întâmplare) şi au ales o profesie specifică inteligenţei caracteristice. Teoria lui Gardner are la bază studii îndelungate de psihiatrie experimentală şi concluzii psihometrice.

În anul 1999, Gardner a mai adăugat două tipuri de inteligenţă:

8. Inteligenţa naturalistă  

 • Caracteristici: Această inteligență are de a face cu observarea, înţelegerea şi organizarea modelelor în mediul natural. Persoanele care posedă acest tip de inteligenţă au capacitatea de conectare cu alte ființe vii, inclusiv cu plantele și animalele. Sunt preocupate de poluarea mediului înconjurător, iubesc animalele de casă (adoptă), pasionate de natură, adoră grădinăritul, se simt vii atunci când intră în contact direct cu natura, percep natura mai presus de celelalte lucruri, cunoscătoare în ale vremii, pot face predicţii meteorologice. Casa lor este mereu curată, ecologică. De asemenea, recunosc foarte rapid plantele şi animalele, le clasifică şi le studiază în detaliu. De mici sunt capabile să sorteze și să clasifice cu pricepere pietre, insecte, scoici ori dinozauri de aceea vei găsi la ele ierbare profesionist aranjate, păsări şi animăluţe de tot felul. Reţin cu uşurinţă denumirile latine ale speciilor studiate. Au capacități de observare, colectare, clasificare și calificare ce pot fi aplicate și în mediul uman”. Pasionaţi de cărţi ce abordează subiecte naturiste, fie ele reale ori SF. În această categorie intră şi persoanele care disting auditiv diferenţa dintre sunetele a două motoare ori  observă cu uşurinţă difereţele dintre două sau mai multe amprente.
 • Metode de lucru: în aer liber, activităţi care implică grija faţă de animale şi plante.
 • Cariere posibile: conservatorist, grădinar, fermier, îngrijitor sau antrenor de animale, poliţist de circulaţie, om de ştiinţă, cercetător în domeniul agriculturii, pădurar, botanist, florar, oceanograf, speolog, îngrijitor zoo, biolog marin, ecologist, arhitect naturist, vindecător sau vraci (medicină naturistă ori tradiţională), homeopat, meteorolog, muzeograf în muzee ce expun plante, animale sau roci, arhivar, bibliotecar, inginer, mecanic, criminalist.

Exemple de naturalişti: George Washington Carver, Rachel Carson, Charles Darwin. 

9. Inteligenţa existenţială  

 • Caracteristici: Aceste persoane au capacitatea de explorare profundă a problemelor existenţiale referitoare la sensul vieții, sunt sensibile la lucruri, fiinţe şi evenimente care pentru alţii trec neobservate. Au capacitatea de conceptualizare sau abordare a întrebărilor profunde despre existența umană. Ele nu se tem să abordeze întrebări care gravitează în jurul unor chestiuni cum ar fi sensul vieții, de ce ne-am nascut, de ce murim, ce este conştiinţa sau cum am ajuns Aici, pe pământ? De ce sunt aici? De ce suntem aici? Alte tipuri de întrebări care îi macină: Există alte dimensiuni şi dacă da, care sunt acestea? Ne putem înţelege cu animalele? Animalele merg în rai? Există într-adevăr fantome? Unde mergem când murim? De ce sunt unii oameni răi? Există viață pe alte planete? Unde este cerul? Unde locuieşte Dumnezeu? Există Dumnezeu? Mereu copleşite de gânduri, explorează terenuri şi teorii nebănuite. Copii acestui tip de inteligenţă sunt „pe deplin conștienţi” ai cosmosului, ai diversității şi complexităţii sale, sunt firi interconectate, continuu aflaţi în mirare. Frecvent vor persista în întrebări „mari” la care adesea adulţii nu pot răspunde fiind depăşiţi de profunzimea şi importanţa lor.
 • Cariere posibile: consilier, psiholog, funcţionar social, motivational speaker, funcţionar resurse umane, om de afaceri, preot, filosof, om de ştiinţă, psihiatru.

Exemple de existenţialişti: Isus, Mohamed, Buddha, Lao Tzu, Negru Elk, Jiddu Krishnamurti, Osho, Papa Francisc, Dalai Lama (Tenzin Gyatso) etc. Există însă şi oameni obișnuiți, inclusiv copii, care posedă o astfel de inteligență. Ei emană pace interioară, sentimente profunde de cunoaștere, înțelepciunea lor depășește cu mult inteligenţa celorlalţi copii. Fac conexiuni foarte ușor pentru că văzul şi înţelegerea lor este dincolo de viaţa şi de fiintele muritoare. Aceste persoane par (şi se simt) să aibă „suflete vechi” şi posedă o cunoaștere care transcede lumea, locul şi timpul.

Descoperă cum gândeşte mintea ta şi lucrează cu instrumentele specifice inteligenţei tale!

Cu tălpile prin rouă...

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat asta: