Aş vrea să fac cu tine ceea ce face primăvara cu cireşii…

Archive for the ‘Jiddu Krishnamurti’ Category

Gândul nu produce Libertate…

Gandul nu produce libertate

Gândul nu poate produce libertate.
El poate doar inventa ideea de libertate iar asta nu înseamnă Libertate!

Jiddu Krishnamurti

Imagine

Iluzie şi Inteligenţă

Iluzia versus Inteligenta

Imagine

Simplitatea spiritului este greu de dobândit

Citat-Jiddu-Krishnamurti

Imagine

Fii propria ta Lumină

Lumina - Jiddu

Despre Ambiţie

Inteligenta fara Ambitie - Salvador Dali

Jiddu Krishnamurti (filosof indian foarte drag mie) afirmă:

Ambiția nu este împlinire. Ambiţia este înflaţia ego-ului. În ambiție există ideea de realizare personală în opoziţie cu realizarea altei persoane; există închinarea în faţa succesului, a concurenţei nemiloase, a exploatării altuia. În urma ambiției există o nemulțumire constantă, distrugere și gol; în clipa succesului stă ofilirea și așa mai departe, este un îndemn reînnoit pentru realizările ulterioare. Când omul discerne profund câtă ambiție are în el, duce o luptă constantă și certă iar în final va înţelege în ce a constat împlinirea ambiţiei sale. Ambiţia conţine frustrarea profundă dar şi împlinirea visului în care există fericirea, de aceea ambiţia este violenţă.”

După cum se poate observa, Krishnamurti tratează „Ambiţia” ca un tot unitar or eu descopăr în Ambiţie două tipuri distincte de manifestări: una  a ambiţiei distructive şi alta a ambiţiei constructive; fiecare tip de ambiţie conţine scopuri şi ţinte bine determinate care se vor atinge (sau nu) prin metode şi proceduri morale sau imorale.

Ambiţia constructivă este în primul rând creatoare şi tinde să împlinească visurile individului fără a atinge drepturile şi libertăţile celorlalţi. Ea se regăseşte în străfundul revoluţionarului sau idealistului şi este asemeni focului tăcut ce arde nestins prin locuri izolate. Credeţi că Lumea ar fi evolutat similar dacă printre noi nu s-ar fi născut şi oameni cu ambiţii constructive? Mă tem că nu. Privind lucrurile din acest unghi, consider că ambiţia constructivă este cheia magică şi necesară evoluţiei umane iar lipsa ei din mecanismul timpului istoric ne-ar fi arătat astăzi o lume complet diferită.

Ambiţia distructivă este specifică oamenilor machiavelici, a celor care-şi ating scopurile prin căi imorale, ilicite, ilegale, sunt calcătorii pe cadavre şi răzbunătorii. Da, această ambiţie IMPLICĂ VIOLENŢĂ, ea însăşi manifestându-se printr-un complex de violenţe. Niccolo Machiavelli, în stilu-i caracteristic, spunea: „Oamenii evoluează de la o ambiție la alta: la început caută să se protejeze împotriva atacului apoi îi atacă pe ceilalţi.

Deşi efectele ambiţiei distructive sunt uneori şocante, existenţa ei în angrenajul evoluţiei speciei umane este la fel de importantă în sensul contrar ambiţiei constructive: societatea,  prin membrii săi, caută şi descoperă noi metode de apărare a victimelor, se modifică legislaţii, se dezvoltă industrii specializate în apărare şi protecţie, se înfinţează instituţii.

Pozitive sau negative, ambiţiile se întrepătrund şi sunt interdependente; împreună formează jumătăţile sferei Yin-Yang. Întregită astfel, păstrează echilibrul natural; excesul uneia distruge armonia celor două elemente. Dezechilibrarea sferei „Ambiţiei” creează efecte diverse cu impact asupra indivizilor. Funcţie de acestea, măsurile de anihilare sau de restabilire a echilibrului afectează comunităţi, oraşe, judeţe şi ţări. Metodele şi tehnicile utilizate revoluţionează lumea. Prin ele se dezvoltă ori se descoperă strategii sau tehnologii în domenile geneticii, sănătăţii, industriei, agriculturii, administraţiei, justiţiei etc.

Ambiţia născută din iubire pentru ceilalţi asigură progresul semenilor; ambiţia născută din nevoia satisfacerii nevoilor personale dărâmă şi schimbă sisteme.

Imagine

Cunoscutul versus necunoscutul

Cunoscut si necunoscut - Jiddu

Imagine

Secretul lui Jiddu Krishnamurti

Secretul lui Jiddu Krishnamurti

Nor de etichete